popisuje kroky při řešení matematických situací (všude máme modely apod.)

ZGM-MRF-000-ZV3-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE:

Učitelé plánují a integrují konkrétní projevy žáků do učebních úloh, čímž aktivně podporují rozvoj základních gramotností žáků.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

PROJEVY ŽÁKA:

komponenta: popis a formulace

  •  popíše kroky svého postupu řešení matematické situace s využitím matematického modelu na základě své evidence
  • slovně formuluje rozdíly mezi objekty a vzory 

komponenta: dokazování správnosti matematických řešení

  • ověří platnost svých zjištění s využitím dříve osvojených znalostí a dovedností 
  • vyvozuje logické závěry

komponenta: interpretace

  • identifikuje zjevné vzory nebo souvislosti v informacích vyplývajících z matematické situace
  • prezentuje svým způsobem své výsledky

komponenta: užitečnost

  • vyhodnotí pomocí odpovědí na reflektivní otázky přínos řešení pomocí použitého matematického modelu