Předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro vzdělávání dětí předškolního věku. Je závazný pro předškolní vzdělávání v mateřských školách, v lesních mateřských školách a v přípravných třídách základních škol. RVP PV stanovuje elementární vzdělanostní základ, na který navazuje základní vzdělávání. RVP PV určuje společný rámec, který je třeba zachovávat při tvorbě vlastního školního vzdělávacího programu, jeho realizaci i následných úpravách.
 

*) Nezávazné části RVP neprošly jazykovou korekturou.

divider

Obecné části

Základní gramotnosti

Klíčové kompetence

Vzdělávací oblasti