Klíčové kompetence

V RVP PV je vymezeno osm klíčových kompetencí. Každá klíčová kompetence obsahuje očekávané výsledky učení, které jsou formulovány pro dobu, kdy dítě předškolní vzdělávání ukončuje. Každé dítě jich dosahuje v míře odpovídající jeho individuálním možnostem.

divider