Vzdělávací oblasti

Vzdělávací obsah v RVP PV:

  • je uspořádán do čtyř vzdělávacích oblastí;
  • představuje kompaktní, vnitřně propojený celek, jehož členění do vzdělávacích oblastí je orientační;
  • odpovídá specifikům předškolního vzdělávání;
  • vytváří příležitosti pro učení a vzbuzuje u dětí přirozený zájem o objevování a poznávání;
  • představuje činnostní a integrované pojetí obsahů předškolního vzdělávání;
  • se stanovuje s respektem k nerovnoměrnému vývoji dětí předškolního věku.

Vzdělávací oblasti společně vytvářejí podněty a příležitosti pro celkový rozvoj dítěte. Vyjadřují, co učitel průběžně sleduje, u dítěte podporuje a k jakým cílům směřuje.

Každá vzdělávací oblast obsahuje okruhy s očekávanými výsledky učení, které jsou formulovány pro dobu, kdy dítě předškolní vzdělávání ukončuje. Každé dítě jich dosahuje v míře odpovídající jeho individuálním možnostem.

divider