Dítě a svět 

divider

Environmentální oblast je zaměřena na rozvoj povědomí dítěte o světě, jeho proměnách a vlivu člověka na životní prostředí. Cílem je podporovat dítě ve vnímání rozmanitosti světa i přírody a vést ho k bezpečnému chování. Očekávané výsledky učení směřují k odpovědnému jednání, pozitivnímu postoji dítěte k životnímu prostředí, a kromě základních gramotností i k rozvoji přírodovědné gramotnosti.