Základní gramotnosti

V RVP PV jsou vymezeny dvě základní gramotnosti:

  • čtenářská
  • matematická

Každá základní gramotnost obsahuje charakteristiku s vymezením pro předškolní vzdělávání. Vzdělávací obsah uspořádaný do vzdělávacích oblastí nabízí potenciál k rozvoji základních gramotností. V některých případech je rozvoj čtenářské nebo matematické gramotnosti nedílnou součástí očekávaných výsledků učení. Jindy směřují k vytváření a rozvoji gramotností očekávané výsledky učení při zvolení vhodné vzdělávací strategie.

divider