Dítě a jeho psychika

divider

Psychologická oblast je zaměřena na podporu psychické zdatnosti a odolnosti, duševní pohody a důvěry ve vlastní schopnosti dítěte. Cílem je vytvářet příležitosti pro rozvoj jeho intelektu, jazyka a řeči, poznávacích a myšlenkových procesů a funkcí, představivosti, fantazie, citů a vůle. Podpora schopností a dovedností dítěte vede k posílení jeho sebepojetí a seberealizace. Očekávané výsledky učení v mnoha případech směřují kromě základních gramotností i k rozvoji informatického myšlení a finanční gramotnosti.