Používá reálné nástroje, předměty a nářadí při rukodělných činnostech.

DDS-ZKV-000-PV1-006
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.