Chová se bezpečně, používá ochranné pomůcky.

DJT-OZD-000-PV1-003
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.