Prezentuje své zkušenosti, zájmy, výsledky své práce či práce skupiny.

KKO-000-000-PV1-002
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.