Klade otázky a hledá na ně odpovědi.

KKO-000-000-PV1-006
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.