Využívá informační a komunikační prostředky, se kterými se běžně setkává.

KKO-000-000-PV1-007
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.