Čerpá informace z různých autentických, tištěných a digitálních zdrojů.

KKU-000-000-PV1-005
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.