Uplatňuje získané poznatky a zkušenosti v praktických situacích.

KKU-000-000-PV1-007
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.