Jde za svým cílem, ale také dokáže měnit cesty k jeho naplnění.

KPR-000-000-PV1-002
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.