propojuje informace z různých textů s vlastními zkušenostmi

ZGC-SAT-000-ZV3-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE:

Učitelé plánují a integrují konkrétní projevy žáků do učebních úloh, čímž aktivně podporují rozvoj základních gramotností žáků.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

projevy žáka:

komponenta: propojování textu s vlastními zkušenostmi a jeho kritická interpretace

  • najde shody a rozdíly mezi tím, co čte, a mezi vlastní zkušeností, znalostmi a světem
  • odkazuje na konkrétní místa v textu nebo ilustraci

komponenta: písemné sdílení prožitků, myšlenek a soudů plynoucích z četby v souvislém psaném textu

  • vyjádří písemně své myšlenky a pocity z čteného textu