Čtenářská a pisatelská

divider

Základní gramotnost čtenářská a pisatelská jako předpoklad k rozvoji všech klíčových kompetencí napříč vzdělávacími obory umožňuje žákům získávání znalostí ze široké škály zdrojů. Čtenářství a pisatelství je klíčovým faktorem úspěchu ve vzdělávání. Schopnost porozumět textům, efektivně zpracovávat informace a prezentovat znalosti je základním předpokladem procesu učení.