Klíčová kompetence digitální

divider

Digitální kompetence představuje soubor znalostí, dovedností a postojů, které umožňují jedinci účelně, bezpečně a efektivně využívat digitální technologie ve všech oblastech života. Zahrnuje nejen ovládání technických zařízení a softwaru, ale také schopnost kriticky přistupovat k informacím, komunikovat a spolupracovat online, vytvářet či generovat digitální obsah a chránit sebe i druhé před riziky. Digitálně kompetentní jedinec se aktivně podílí na utváření digitálního světa, dokáže se přizpůsobit změnám a najít rovnováhu mezi světem digitálním a fyzickým.