Péče o wellbeing

divider

Cílem průřezového tématu Péče o wellbeing je podpořit aplikaci získaných znalostí, dovedností a postojů v oblasti seberozvoje a aktivní péče o sebe (vlastní wellbeing) a o druhé (wellbeing druhých), a to i v kontextu využívání digitálních technologií. Zaměřuje se také na vytváření vzdělávacího prostředí naplňujícího základní a vývojové potřeby žáků, podporujícího adaptaci na změnu a s ní související rozvoj odolnosti jedince. Dále podporuje rozvíjení základních interakčních dovedností souvisejících se způsobem výuky napříč vzdělávacími obsahy (dílčí dovednosti spolupráce, diskuse, naslouchání apod.). Přispívá k porozumění sobě samému, plánování a rozhodování.