experimentálně ukáže vzájemné působení permanentních magnetů i magnetu a vodiče s proudem a uvede praktické využití těchto jevů

CAP-FYZ-004-ZV9-012
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

Předvede, jak se magnety mohou navzájem přitahovat a odpuzovat, a předvede, které látky se k magnetům přitahují a které na magnety nereagují. 

Zmapuje magnetické pole jednoho magnetu, dvou magnetů, které se přitahují, a které odpuzují (např. pomocí železných pilin nebo kompasu). 

Experimentálně ukáže existenci magnetického pole okolo vodiče s proudem (např. zhotoví jednoduchý elektromagnet). 

Předvede, že změnou magnetického pole (např. pohybem magnetu) v cívce na ní vzniká elektrické napětí. 

Jmenuje zařízení ze svého okolí, které pracují na principu elektromagnetické indukce. 

Uvede příklady zařízení, které využívají elektromagnetické vlny, a popíše, k jakému účelu je zařízení využívá. 

Vybere si zařízení v domácnosti a popíše, jaký jev z oblasti elektřiny a magnetismu využívají (např. v žehličce se zahřívá odporový drát, v mixéru je elektromotor apod.). 

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

OVU ilustrujeme aktivitou Elektromagnet z publikace Z.Polák: Hrátky s magnetismem. Dostupné z: https://www.svetenergie.cz/data/web/vzdelavaci-program-cez/tiskoviny/hratky-s-magnetismem.pdf

Jejím cílem je vytvořit elektromagnet, které zvedne alespoň jednu sponku. Kromě vodiče z datového kabelu lze použít libovolný izolovaný drát. Pro aktivitu není nezbytné počítat odpor drátu (i když tak lze maximalizovat zátěž, kterou elektromagnet zvedne). 

Aktivitu lze použít v rámci běžné hodiny, laboratorní práce, nebo např. jako dobrovolný domácí úkol.