reaguje správně na základní pokyny, povely, signály a vykonává podle nich individuální i týmovou pohybovou činnost

CZB-TEV-002-ZV5-006
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • předvede v rámci rozcvičení jednotlivé známé cviky a zároveň je správně pojmenuje  
  • se spolužáky společně hodnotí soulad cvičení a slovních instrukcí 

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Podmínky: Realizuje se při jakékoli pohybové činnosti, kde je třeba ověřit zvládnutí základního osvojovaného tělocvičného názvosloví. 

Učitel sleduje, hodnotí a poskytuje zpětnou vazbu:  

  • schopnost používat tělocvičné názvosloví při komentování cviků 
  • pochopení a správnou realizaci povelů a pokynů 
  • aktivitu a samostatnost při cvičení podle popisu cvičení  
  • schopnost organizovat a vést malou skupinu při rozcvičení, snahu komunikovat a spolupracovat ve skupině  

Pozn. Cílem zpětné vazby je, aby žáci porozuměli, která část těla je procvičována a proč, lépe se orientovali v komunikaci o pohybových činnostech, pochopili význam a specifičnost tělocvičného názvosloví pro provádění pohybu, pro organizaci pohybových aktivit, spolupráci, vzájemnou komunikaci a vyjádření vlastního úsudku ve skupině.