zná a dodržuje základní pravidla jednoduchých her a soutěží, adekvátně reaguje na zjevné přestupky

CZB-TEV-002-ZV5-007
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • sleduje hru, soutěž a upozorňuje na porušení pravidel (např. předčasné vyběhnutí, nesprávné předání štafety dalšímu žákovi, nesplnění pohybového úkolu, porušení pravidel – faul) 
  • uvede a vysvětlí, k jakému poručení pravidel došlo 
  • osvojovaná pravidla dodržuje a chová se v duchu fair-play 

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Krátký textový popis 

Podmínky: Realizuje se v rámci týmových her a soutěží. 

Učitel sleduje, hodnotí a poskytuje zpětnou vazbu:  

  • správné označení porušení pravidel 
  • vhodné vysvětlení (svými slovy) pravidla, které bylo porušeno 
  • zda si žák uvědomuje význam a důležitost pravidel ve hře, dodržuje je a chová se v duchu fair-play