zná a dodržuje základní pravidla jednoduchých her a soutěží, adekvátně reaguje na zjevné přestupky

CZB-TEV-002-ZV5-007
divider

Popis a zdůvodnění

Znění alternativního OVU pro inkluzivní vzdělávání v TV 

- dodržuje základní pravidla jednoduchých her a soutěží a jejich nutné modifikace související s jeho aktivním zapojením – pozná a označí zjevné přestupky proti nim a adekvátně na ně reaguje 

Pro motivaci a využití osvojovaných pohybových dovedností jsou v TV na 1. stupni využívány pohybové hry, zjednodušené sportovní hry a různé soutěže. Tyto činnosti mají svá konkrétní pravidla, která slouží k bezproblémové realizaci her a soutěží a k bezpečnosti žáků. Žák by si měl daná pravidla osvojit, dodržovat je a adekvátně reagovat na jejich nedodržování (upozornit na jejich porušování). 

Hry a soutěže se řídí společnými pravidly. Znalost těchto pojmů a pravidel i jejich dodržování je pro realizaci daných pohybových činností a pro bezpečnost žáka nezbytná. Je i výrazným prvkem jeho socializace. 

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • rozumí základním pravidlům jednoduchých (osvojovaných) her a soutěží 
  • akceptuje dohodnutá pravidla jednoduchých her a soutěží, dodržuje je 
  • pozná a označí zjevné porušení pravidel (upozorní na ně) 
  • diskutuje o tom, proč bylo dané pravidlo zavedeno, k čemu může vést jeho nedodržení 

 

Očekávané výsledky učení