Dodržuje pravidla her a jiných činností, vyžaduje dodržování dohodnutých pravidel i od druhých.

DDS-ZEH-000-PV1-004
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.