spolupracuje při organizaci pohybových činností ve známých prostorách určených pro realizaci tělesné výchovy

CZB-TEV-002-ZV5-010
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • volí podle zadaných pokynů správný a bezpečný způsob (spolupráci) přenášení a uspořádání nářadí, náčiní pro organizaci prostoru a pohybových činností 
  • volí podle zadaných pokynů správný a bezpečný způsob (spolupráci) ukládání nářadí, náčiní po ukončení pohybových činností 

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Podmínky: Realizuje se v tělocvičně nebo v jiných tělocvičných prostorech, kde je třeba organizovat nářadí a náčiní v prostoru cvičiště. 

Učitel sleduje, hodnotí a poskytuje zpětnou vazbu:  

  • spolupráci při přenášení laviček, žíněnek, míčů 
  • správné a bezpečné umístění nářadí a náčiní pro vytvoření stejných podmínek pro všechna soutěžící družstva 
  • správné a bezpečné umístění nářadí a náčiní po ukončení pohybové činnosti