dodržuje základní pravidla her a soutěží, označí přestupky proti herním či soutěžním pravidlům a vysvětlí, v čem došlo k jejich porušení

CZB-TEV-002-ZV9-007
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

 • označí porušení pravidel hry, soutěže (např. v basketbalu – kroky, hraní s míčem mimo hrací plochu, nedovolené vrážení do soupeře – faul)
 • vysvětlí, k jakému porušení pravidel došlo

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Podmínky:

 • Dvě družstva hrají utkání a žáci sami hru řídí. Právě nehrající žáci sledují hru konkrétního družstva a zaznamenávají všechny přestupky proti pravidlům. (Učitel zasahuje jen v případě, že se nemohou dohodnout.)
 • Před výměnou hráčů jsou přestupky pojmenovány a zhodnoceny.

Učitel sleduje, hodnotí a poskytuje zpětnou vazbu:  

 • znalost pravidel realizované hry nebo soutěže
 • schopnost rozpoznat porušení pravidel během hry 
 • správnost pojmenování konkrétních přestupků proti pravidlům
 • argumentace, proč dané jednání porušuje pravidla 
 • zda došlo při opakované hře k menšímu počtu porušení pravidel
 • reakce jednotlivců na změny v pravidlech během hry
 • uvědomění si významu daných pravidel

Pozn. Cílem je, aby si žák uvědomoval význam a důležitost dodržování pravidel a aplikoval tuto znalost i do běžného života.