natrénuje model strojového učení

INF-INF-001-ZV9-004
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • v projektu Teachable Machine natrénuje model na daném souboru
  • otestuje úspěšnost modelu
  • vysvětlí další postup trénování modelu

Ilustrace očekávaného výkonu

Odkaz:

Krátký textový popis:

Zadání pro žáky

Natrénujte model strojového učení. Připravte si alespoň dva soubory 10 ks obrázků (např. svačinu a penál, jablko a hrušku). Obrázky vložte do projektu na Teachable Machine. Natrénujte model na daném souboru. Otestujte úspěšnost vašeho modelu na obrázcích z trénovacího souboru a obrázcích dalších. Vysvětlete další postup trénování modelu.