Informatika

divider

Vzdělávací obor je zároveň integrovanou vzdělávací oblastí se shodnou charakteristikou.

Očekávané výsledky učení

Data, informace a modelování

Algoritmizace a programování

Informační systémy

Digitální technologie