vybírá na základě zkušenosti aplikace a data pro řešení problému

INF-INF-004-ZV5-008
divider

Popis a zdůvodnění

Technologie a data hrají klíčovou roli ve všedním životě, žák se učí rozvíjet schopnost vybírat správné aplikace a data pro řešení konkrétních problémů na základě porozumění základním konceptům digitálních technologií. Žák najde, zvolí (na ploše, v obchodě s aplikacemi, na internetu) a spustí aplikaci (program) podle účelu své práce a podle využívaného digitálního zařízení. Při práci s daty různého typu (čísla, texty, obrázky, zvuky, videa) používá aplikace, které mu umožňují prohlížet, upravovat, vytvářet a sdílet data. Zjišťuje, jak různá zařízení a různé aplikace mohou řešit stejné úkoly a že pomocí jednoho zařízení lze řešit různé úkoly.

Vybírání vhodných aplikací a dat rozvíjí kritické myšlení a schopnost hodnotit různé možnosti, základní dovednost potřebnou v mnoha oblastech života. Použití správné aplikace nebo správného datasetu může významně zefektivnit řešení problému a šetřit čas. Technologie se neustále vyvíjejí a mění. Schopnost vybírat mezi nimi na základě porozumění základním konceptům a zkušeností připravuje žáka na život v dynamickém technologickém prostředí.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • otevře danou aplikaci, naučí se základní ovládání a funkce
  • pracuje s aplikacemi na počítači, tabletu, mobilu nebo v cloudu
  • zjišťuje, že se k rozdělané práci může vracet (koncept paměti)
  • určí, co ví a co potřebuje zjistit při řešení problému
  • rozliší, která data zpracuje ve které aplikaci
  • vybere nejvhodnější data
  • rozhodne se, jakou aplikaci využije k řešení problému a ke zpracování dat

Očekávané výsledky učení