vyhledá odpovědi na otázky související s činností obecního úřadu v dané lokalitě

CJS-CJS-001-ZV5-007
divider

Popis a zdůvodnění

Žák zjišťuje, kde sídlí obecní úřad (případně jeho odbory), jaké jsou kontaktní údaje, kdo na úřadě pracuje a co dělá, jaké jsou úřední hodiny, jaké jsou služby obecního úřadu, co si tam občan může zařídit (např. vydávání matričních dokladů, platba místních poplatků, vydávání osobních dokladů). Připravujeme ho na budoucí roli odpovědného občana, rozvíjíme občanskou kompetenci, budujeme vztah k blízkému místu a k místním institucím, přispíváme k porozumění významu místní samosprávy a k orientaci v běžném životě.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Podpora udržitelných technologií a inovací

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • identifikuje místa, kde obecní úřad zveřejňuje informace (vývěsky, internetové stránky, sociální sítě, místní zpravodaj)
  • používá pojmy obecní úřad / úřad městské části / městský úřad, starosta, úředník, úřední hodiny ve větách
  • shrnuje výsledky vyhledávání informací o svém obecním úřadě a jeho činnosti
  • vysvětlí na modelovém příkladu, jak činnost obecního úřadu může pomoci při řešení konkrétní situace (např. pobíhající zatoulaný pes, přeplněné kontejnery)

Očekávané výsledky učení