vyhledává potřebné informace v doporučených digitálních zdrojích

KDI-DAT-000-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE

 • zařazuji do výuky drobné úkoly spojené se získáváním informací na různá témata a problematiku, o kterou se žáci osobně zajímají 
 • vybírám do výuky pro práci žáků zdroje informací v různých formátech (texty, videa, obrázky, schémata, zvukové záznamy apod.)
 • na příkladech pomáhám žákům rozpoznávat, jaká data a informace je možné vysledovat z jejich činností v online prostředí
 • podporuji žáky v tvorbě a sdílení archivů relevantních digitálních vzdělávacích zdrojů, a to při samostatné i skupinové práci

Hodnoty

 • Podpora udržitelných technologií a inovací
 • Sdílené poznání
 • Respektování potřeb planety
 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: získávání dat, informací a obsahu

 • při řešení problému rozpozná (projeví, sdělí) potřebu informací a vyhledá je v doporučených zdrojích

komponenta: kontrola digitální stopy, utváření digitální identity

 • odlišuje citlivé osobní údaje od těch, které lze zveřejňovat a podle toho spravuje svou digitální identitu; chápe neodvolatelnost jednou zveřejněných dat

komponenta: správa dat, informací a obsahu

 • digitální data ukládá tak, aby je znovu našel a mohl použít

Očekávané výsledky učení