porovná jednotlivé organismy z hlediska jejich podobných a odlišných znaků a vzájemné příbuznosti

CJS-CJS-004-ZV5-017
divider

Popis a zdůvodnění

Žák vychází z vlastní zkušenosti a pozorování rozdílů mezi jedinci v rámci druhu (v rodině, u chovaných zvířat) a nahlíží principy a důsledky pohlavního rozmnožování a dědičnosti. S pomocí vyobrazení rodokmenu a vývoje druhů nachází souvislost mezi evoluční příbuzností a příbuzenstvím v rodině a pojmenuje koncept společného předka.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • pozoruje a popisuje rozdíly (ve vzhledu) mezi různě starými jedinci daného druhu
  • pozoruje a popisuje rozdíly (ve vzhledu) mezi jedinci různých pohlaví daného druhu organismů
  • pozoruje a popisuje rozdíly (ve vzhledu) mezi různými jedinci stejného druhu (např. domácí zvířata s různým zbarvením srsti, očí; pěstované okrasné rostliny stejného druhu; páskovky s různě barevnými ulitami, slunéčka východní, různě barevné květy – dymnivky)
  • klade otázky po souvislosti vlastností volně žijících druhů a podmínek prostředí, kde žijí (přirozený výběr)
  • na příkladu domácích zvířat popíše důsledky pohlavního rozmnožování z hlediska různorodosti (shody a rozdíly) mezi potomky navzájem a mezi potomky a rodiči, identifikuje znaky, které se dědí z rodičů na potomky (např. barva očí, srsti, výška)
  • porovnává znaky u různých plemen domácích zvířat (psi, kočky apod.), identifikuje znaky nebo vlastnosti, které byly cílem záměrného šlechtění (umělého výběru)
  • popisuje (modelový) rodokmen a porovnává ho se zobrazením vývoje živočichů, identifikuje na vyobrazení společného předka

Očekávané výsledky učení