sdílí své myšlenky o variantách budoucího vývoje z hlediska udržitelnosti

KOB-UDR-000-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE

 • vytvářím zadání, při nichž žáci potřebují uvažovat o budoucím vývoji a porovnávat jeho různé možné varianty
 • vytvářím prostor pro otevřenou diskusi žáků o hodnotách a chování ve vztahu k udržitelnosti, faciltuji diskusi a využívám osvědčené diskusní techniky
 • modeluji svám profesním, osobním a občanským chování vhodné postupy z hlediska udržitelnosti
 • využívám techniky zviditelňující minulý a možný budoucí vývoj různých procesů, jevů a systémů - např. simulační hry, grafická znázornění, myšlenkové mapy
 • vedu reflexi o zkušenostech a zážitcích žáků dle osvědčených postupů (reflektivní postupka)

Hodnoty

 • Respektování potřeb planety
 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta:předvídavé (anticipační) myšlení

 • uvádí příklady různých možností budoucího vývoje ve svém blízkém i širším okolí
 • rozlišuje, co považuje za žádoucí a co za pravděpodobný budoucí vývoj

komponenta: porozumění hlediskům a principům udržitelnosti

 • vyhodnocuje, které způsoby chování jednotlivce či širší skupiny ve svém okolí považuje za dlouhodobě neudržitelné a udržitelné

komponenta: navrhování a uskutečňování změn

 • navrhuje a odůvodňuje, jaké změny by si ve svém blízkém i širším okolí přál, a co je pro jejich uskutečnění potřeba udělat

Očekávané výsledky učení