Přispívá k fungování společenství v mateřské škole.

KOB-000-000-PV1-002
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.