uskutečňuje kroky směřující k udržitelnosti na základě promýšlení různých scénářů možného budoucího vývoje

KOB-UDR-000-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE

 • představuji příklady ilustrující, že budoucí vývoj různých procesů, jevů a systémů nelze přesně předpovídat a že v různých případech jeho směřování zásadně ovlivňují i naše rozhodnutí
 • vytvářím zadání, při nichž žáci potřebují uvažovat o budoucím vývoji a porovnávat jeho různé možné vize a scénáře
 • vytvářím zadání, při nichž žáci mohou zjistit hlediska a principy udržitelnosti (viz např. https://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogick%C3 %BD_lexikon/U/Udr%C5 %BEiteln%C3 %BD_rozvoj#Z.c3.a1kladn.c3.ad_principy_udr.c5.beiteln.c3.a9ho_rozvoje.3a) a aplikují je do jednotlivých oborů
 • modeluji svám profesním, osobním a občanským chování vhodné postupy z hlediska udržitelnosti
 • vytvářím prostor a bezpečné prostředí pro otevřenou diskusi žáků o hodnotách a chování ve vztahu k udržitelnosti, facilituji diskusi a využívám osvědčené diskusní techniky
 • využívám techniky zviditelňující minulý a možný budoucí vývoj různých procesů, jevů a systémů - např. simulace a simulační hry, myšlenkové mapy, grafická znázornění a schémata
 • vedu reflexi o zkušenostech a zážitcích žáků dle osvědčených postupů (reflektivní postupka)

Hodnoty

 • Respektování potřeb planety
 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: předvídavé (anticipační) myšlení

 • navrhuje, jaké jsou různé možnosti budoucího vývoje jevů, procesů a systémů - od místa, kde žije, po celý svět
 • formuluje vize žádoucího vývoje 
 • porovnává, vyhodnocuje scénáře budoucího vývoje z hlediska jejich udržitelnosti, uskutečnitelnosti a pravděpodobnosti
 • rozlišuje, co považuje za žádoucí a co za pravděpodobný budoucí vývoj

komponenta: porozumění hlediskům a principům udržitelnosti

 • vyhodnocuje, které způsoby chování jednotlivců, skupin, regionů, zemí i mezinárodního společenství považuje za dlouhodobě neudržitelné a udržitelné

komponenta: navrhování a uskutečňování změn

 • navrhuje a odůvodňuje, jaké změny by si ve svém blízkém i širším okolí přál, a co pro jejich uskutečnění může dělat

Očekávané výsledky učení