navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů, se kterými pracuje, na základě posouzení rizik ztráty, poškození či zneužití dat

INF-INF-004-ZV9-012
divider

Popis a zdůvodnění

Při jakékoli činnosti s počítačem (mobilní zařízení jsou také počítače) uživatel (žák) zanechává vědomou či nevědomou digitální stopu a velmi často vytváří data, která pro něho mají velký význam. Z toho plyne nutnost chránit svá data před ztrátou, ať již způsobenou útokem, nebo selháním zařízení. Žák by měl záměrně přijímat opatření zabraňující získání (a ev. zneužití) jeho dat, mít kontrolu nad daty, která sdílí, a vědomě minimalizovat svoji digitální stopu s cílem snížit riziko zneužití svých dat a obsahu, který publikuje.

Žádné jednotlivé opatření bezpečnost nevyřeší – vedeme žáky k tomu, aby využívali systémový přístup k zabezpečení IT. Systémový přístup zahrnuje a propojuje: technická opatření (aktualizace softwaru, firewall, antivir, webový štít…), organizační opatření (omezení přístupu k počítači, práva k datům), znalosti útoků (a z nich plynoucí opatrnost) a také pravidelné zálohování dat.

Z hlediska digitální stopy je nutné vést žáka k odpovědnosti za obsah, který vytváří a sdílí. Základem je znalost fungování sociálních sítí, na kterých (téměř všichni) žáci svůj obsah běžně publikují.

Žák by měl na základě svých aktivit analyzovat bezpečnostní situaci, poté navrhnout způsob řešení a následně realizovat potřebná zabezpečení zařízení, na kterých pracuje, a dat, která vytváří a sdílí.

Současný rozsah kyberkriminality je obrovský a bohužel se nedá předpokládat, že by se snižoval. Uživatelé (žáci) proto musí rozumět mechanismům a způsobům útoků, které útočníci nejčastěji používají. Díky tomu budou schopni systémově aplikovat potřebná bezpečnostní opatření.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Respektování potřeb planety
  • Podpora udržitelných technologií a inovací
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

Žák se učí v různých ročnících základního vzdělávání řešit bezpečnost ve třech základních činnostech/krocích (analýza, návrh řešení, realizace řešení), v každém období na různé úrovni:

  1. V nižších ročnících se zaměřením na operační systémy a na internetové služby, které využívá od raného věku (SMS, instant messengery, e-mail, videostreamingové služby).
  2. Ve vyšších ročnících se zaměřením na operační systémy a na internetové služby které využívá od vyššího věku (uživatelský software, sociální sítě, herní platformy, sdílená úložiště).

Žák analyzuje, jaké aktivity a z jakého důvodu na počítači / mobilním zařízení vykonává, a identifikuje, jaká osobní data přitom sdílí a s kým (zda jde o člověka známého osobně z reálného světa, či pouze z internetu).

  1. Žák navrhne řešení nezbytné pro zabezpečení osobních dat na všech typech úložišť (HDD, flash disk, externí disk, cloudová úložiště atd.) všech zařízení, která využívá (wearable, smartphone, notebook atd.).
  2. Žák navržená řešení zrealizuje (např. instalace antivirových aplikací, zálohovacího softwaru, firewallu, nastavení internetových účtů sociálních sítí a dalších aplikací).

Očekávané výsledky učení