používá digitální technologie připojené k síti nebo k sobě navzájem k posílání a získávání dat

INF-INF-004-ZV5-009
divider

Popis a zdůvodnění

Žák se učí rozvíjet schopnost vybrat způsob, jak posílat a přijímat data mezi různými zařízeními na základě porozumění základním konceptům a principům počítačových sítí. Propojuje digitální zařízení, například: tablet – robot přes Bluetooth, pomocí kabelu (program do robota), připojení zařízení k internetu – zaslání souboru (fotky), externí úložiště (paměťová karta, flashdisk) – vložit do zařízení (fotoaparát, počítač), online úložiště, sdílení dat mezi zařízeními, online.

Většina informací a služeb je dnes přístupná online. Ovládání těchto nástrojů je zásadní pro navigaci v tomto prostředí. Porozumění základním konceptům a principům počítačových sítí a schopnost vybrat způsob, jak posílat a přijímat data mezi různými zařízeními, je základní dovednost, která podporuje další aspekty digitálních kompetencí.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • propojuje zařízení pomocí kabelu, prostřednictvím Bluetooth
  • sdílí data a soubory
  • využívá data získaná z počítačové sítě
  • zpracovává získaná data pomocí digitálních zařízení
  • sdílí informace pomocí digitálních technologií
  • využívá sdílené poznatky k dalšímu učení a rozvoji

Očekávané výsledky učení