systematicky kontroluje správnost řešení matematických postupů

ZGM-POM-000-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE:

Učitelé plánují a integrují konkrétní projevy žáků do učebních úloh, čímž aktivně podporují rozvoj základních gramotností žáků.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

PROJEVY ŽÁKA:

komponenty: posuzování proveditelnosti/přesnosti

  • používá matematické modely reálných situací
  • vytváří matematické modely reálných situací
  • objevuje různé varianty řešení

komponenty: kontrola správnosti k účelu

  • posoudí efektivitu různých variant řešení
  • dokládá důkazy a argumenty ke svému řešení

Očekávané výsledky učení