Člověk a jeho svět

divider

Vzdělávací obor je zároveň integrovanou vzdělávací oblastí se shodnou charakteristikou.

Očekávané výsledky učení

Místo, kde žijeme

Lidé kolem nás

Lidé a čas

Rozmanitost přírody

Člověk, jeho zdraví a bezpečí

Lidé a svět financí