vyjádří vlastními slovy význam vybraných státních svátků, významných dnů, regionálních výročí a tradic

CJS-CJS-003-ZV5-014
divider

Popis a zdůvodnění

Žák se orientuje v kalendáři historicky významných dnů, státních svátků a výročí. Poznává jejich historický kontext a vysvětluje jejich současný význam. Spojí nejvýznamnější náboženské svátky (Vánoce, Velikonoce) jak s biblickými událostmi, tak s lidovými zvyky a obyčeji v rodině, škole i regionu. Vlastními slovy hovoří o osobním vztahu k těmto významným dnům a svátkům, dokáže svou zkušenost porovnat s ostatními lidmi (např. zda je svátek nějakým způsobem veřejně připomínán, který svátek považuje za nejživější z hlediska dnešní společnosti, jak se může lišit vnímání svátků mezi generacemi a skupinami lidí). 

Hodnoty

 • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

 • zjišťuje faktografické informace o státních i ostatních svátcích v České republice v souvislosti s jejich připomínáním (tj. v období, kdy daný významný den je)
 • propojí vybraný státní svátek nebo významný den s konkrétní historickou událostí
 • zjišťuje faktografické informace o významných dnech a slavných výročích v souvislosti s jejich připomínáním v daném regionu
 • popisuje vlastní zkušenost s připomínáním a oslavami daného svátku nebo významného dne a porovnává ji se zkušenostmi ostatních
 • vysvětlí důvody oslavy vybraného státního svátku
 • vyjádří vlastními slovy význam udržování tradic v daném regionu
 • porovnává tradice svého regionu s tradicemi jiného regionu
 • uvede příklad oslavy vybraného státního svátku
 • na příkladech (obrazovém materiálu) doloží, kde a při jakých situacích jsou používány státní symboly
 • zná státní symboly ČR

Očekávané výsledky učení