na příkladech ze života občanů zhodnotí projevy ekonomické a politické integrace v Evropě a její výhody a nevýhody

CAS-VKO-002-ZV9-010
divider

Popis a zdůvodnění

Na základě informací o mezinárodních organizacích zmiňovaných ve veřejném prostoru žáci diskutují o výhodách a nevýhodách ekonomické a politické integrace. Zároveň zkoumají, jak tyto faktory ovlivňují Českou republiku a život občanů. Učí se vytvořit si vlastní názor na členství Česka v EU a NATO na základě práce s daty, fakty a na základě ověřování informací.

O Evropské uniiNATO se ve veřejném prostoru pravidelně hovoří. Členství v těchto organizacích bývá mimo jiné tématem politických stran ve volebních kampaních. Základní znalost fungování těchto organizací umožňuje rozvoj kritického myšlení ve vztahu k informacím, které se objevují v mediálním prostoru a na sociálních sítích, a k utváření vlastního informovaného názoru na činnost těchto organizací, podloženého konkrétními argumenty.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • vysvětlí, proč vznikla daná mezinárodní organizace (EU, NATO), a popíše, v čem je daná mezinárodní organizace unikátní
  • třídí dostupné základní informace o činnosti (rozhodnutích) EU a NATO a zvažuje jejich výhody a možné nevýhody pro občana ČR
  • analyzuje výroky o EU a/nebo NATO z veřejného prostoru a ověřuje jejich pravdivost s použitím konkrétních dat a fakt
  • zvažuje všechna fakta pro a proti a argumentuje, proč by Česko mělo/nemělo být členem EU a/nebo NATO

Očekávané výsledky učení