vyhledá a prezentuje informace o aktuálním sportovní dění ve škole, v obci, regionu, ČR, ve světě

CZB-TEV-002-ZV9-011
divider

Popis a zdůvodnění

Sledování informací o pohybových činnostech ve škole či o sportovních akcích v blízkém okolí je na 2. stupni doplňováno sledováním informací o pohybových činnostech a sportovním dění v širším měřítku (v ČR, ve světě). Informace o sportu jsou každodenně široce prezentované v médiích a je vhodné jim alespoň rámcově rozumět a orientovat se v nich (především v těch, které žáky zajímají).

Informace o sportovním dění jsou součástí všeobecného rozhledu. Proto je vhodné zaměřovat zájem žáků nejen na informace o pohybových činnostech ve škole a blízkém okolí, ale i v ČR, Evropě, ve světě a učit žáky s nimi pracovat a objektivně je hodnotit. Stejně jako politické, ekonomické, společenské, kulturní a jiné informace přispívají i informace o dění ve sportu k pochopení řady otázek ve vztazích mezi lidmi i ve vztazích jednotlivých zemí navzájem.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • samostatně vyhledává informace z oblasti sportu a pohybových činností, které se aktuálně konají na regionální, národní či mezinárodní úrovni (i s použitím digitálních technologií)
  • zhodnotí konkrétní informace o českých sportovcích, o jejich úspěších, nezdarech, vystupování na veřejnosti (v současnosti i minulosti)

Očekávané výsledky učení