Odpovědný občan

divider

Obsahový okruh se zaměřuje na problematiku státu a politického systému, liberální demokracie a lidských práv, na orientaci ve veřejném a politickém dění na místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni, na rozvoj právního povědomí pro běžné situace a na zvládání komunikace s úřady. Nezbytností je rozvoj kritického myšlení ve vztahu k informacím, které se objevují v mediálním prostoru a na sociálních sítích, a k utváření vlastního informovaného názoru podloženého argumentací. Vzdělávací obsah je nahlížen především z pohledu občana a praktických životních situací a ukazuje možnosti současného i budoucího zapojení do občanského života (podílení se na veřejném životě, zapojení do veřejně prospěšných aktivit). Rozvíjí také aktivní postoj vůči nespravedlivým situacím, nenávistnému chování, porušování práv. S ohledem na vývoj technologií se tento obsahový okruh týká nejen fyzického, ale také digitálního prostředí. Cílem je to, aby žáci přijímali, rozvíjeli a uplatňovali odpovědný přístup na všech úrovních občanského života. 

Očekávané výsledky učení