Tvoříme dějiny

divider

Tematický okruh je zacílený na tvorbu příběhů na základě práce s prameny, aktivní péči o kulturní dědictví, historii ve veřejném prostoru, historickou kulturu atd.

Očekávané výsledky učení