Já ve společnosti

divider

Obsahový okruh se zaměřuje na to, aby žáci porozuměli společnosti v její rozmanitosti a v širších souvislostech, což zahrnuje kritický přístup k sobě samému, ke společnosti a k informacím obecně. Nezbytnou součástí je reflexe vlastních názorů, postojů, zkušeností. Žáci se učí rozpoznávat, přijímat a respektovat vzájemné rozmanitosti, prozkoumávají sociální interakce, pojmenovávají své hodnoty a uvádějí je do praxe, formují své postoje, rozvíjejí se v oblasti empatie a morálky. Dílčí témata z každodenního života se přirozeně dotýkají nejen fyzického, ale také digitálního prostředí. Osvojení tohoto vzdělávacího obsahu je důležité proto, aby se žáci mohli bezpečně a aktivně pohybovat ve společnosti a zapojovat se do ní. 

Očekávané výsledky učení