Já a svět financí

divider

Obsahový okruh se zaměřuje na praktickou orientaci ve světě osobních financí, hospodaření domácnosti, na porozumění základům tržního hospodářství a základním ekonomickým pojmům. Cílem je vést žáky k zodpovědnému rozhodování v oblasti osobních financí a k úspěšnému budoucímu životu bez dluhů a finančních problémů, k finančnímu zdraví. Obsah vychází z potřeb a zkušeností, které mají žáci na konci 2. stupně vzhledem ke svému věku a k používání financí. Okruh zohledňuje také mediální svět, kterým jsou žáci v tématu finance obklopeni. Obsahový okruh zahrnuje na úrovni očekávaných výsledků učení nebo těsné metodické podpory Standard finanční gramotnosti (MF, 2017).

Očekávané výsledky učení