používá základní ekonomické pojmy, které jsou aktuálně diskutovány ve veřejném prostoru

CAS-VKO-003-ZV9-015
divider

Popis a zdůvodnění

Mnohá ekonomická témata (inflace, DPH, HDP, státní rozpočet, regulace cen, spotřební daň) jsou pro žáky na druhém stupni obtížná. Přesto se s nimi setkávají ve svém životě. Aby si na ně a jejich vliv na život občanů mohli udělat vlastní poučený názor, je třeba, aby porozuměli alespoň základnímu významu vybraných ekonomických pojmů. Vhodné je proto zařazování aktualit a diskusí o nich.

Aby žáci mohli být informovanými aktivními občany, zorientovat se v aktuálním dění a informacích ve veřejném prostoru, je potřebná znalost konkrétních používaných ekonomických pojmů a jejich významu. V oblasti finanční gramotnosti se pracuje s celou řadou odborných pojmů, které jsou mnohdy žákům na druhém stupni dost vzdálené, obtížně srozumitelné a často je prakticky využijí až v dospělém životě. Jsou to ovšem zároveň témata, které se ve společnosti diskutují, a proto je žádoucí jim v základní podobě porozumět.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • průběžně se vyjadřuje k aktuálním ekonomicko-politickým diskusím a rozhodnutím v Česku i ve světě
  • v diskusi o aktuálních ekonomicko-politických tématech používá správně vhodné ekonomické pojmy
  • navrhne a zdůvodní, jak mohou konkrétní ekonomicko-politická rozhodnutí ovlivnit jejich současný a budoucí život

Očekávané výsledky učení