rozhoduje v modelových situacích o řešení životních potřeb s ohledem na rodinný a osobní rozpočet

CAS-VKO-003-ZV9-013
divider

Popis a zdůvodnění

Žáci by měli získat praktické dovednosti pro rozhodování v situacích souvisejících s řešením životních potřeb. Předpokladem je sestavení osobního/rodinného rozpočtu a činnosti spojené s jeho spravováním. Žáci by měli být schopní rozpočty analyzovat a hledat vhodné způsoby, jak se vypořádat s nedostatkem financí a jak efektivně využít přebytky. K tomu slouží seznámení se se základními finančními produkty, které lidé využívají v různých životních situacích, a diskuse o kritériích jejich výběru.

Cílem je vést žáky k zodpovědnému rozhodování v oblasti osobních financí. Schopnost vytvořit si vlastní rozpočet, být schopný ho analyzovat a plánovat umožňuje poté spravovat své vlastní finance. Je základem pro úspěšný budoucí život bez dluhů a finančních problémů. Téma vychází z potřeb a zkušeností, které mají žáci na konci 2. stupně vzhledem ke svému věku, k používání financí a ke svému zapojení na pracovním trhu.

Hodnoty

 • Důstojný život pro všechny
 • Sdílené poznání
 • Podpora udržitelných technologií a inovací

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

 • zmapuje své osobní příjmy a výdaje, rozlišuje pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje
 • analyzuje modelové rodinné a osobní rozpočty, rozlišuje hrubý a čistý příjem, pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje
 • navrhuje fiktivní rozpočet, který je tvořený reálnými příjmy a výdaji podle současných cen a nabídky
 • na modelových případech rozpočtů zhodnotí finanční situaci a navrhne, jak naložit s volnými prostředky (spotřeba, úspory, investice) a/nebo jak řešit jednorázový nebo trvalý schodek rozpočtu domácnosti
 • rozlišuje hlavní typy finančních produktů a služeb (půjčka, spoření, investice, pojištění), popisuje jejich smysl a využití z pohledu poskytovatele a klienta
 • vysvětlí podstatu úrokových sazeb
 • v modelových situacích rozhoduje o vhodnosti využití finančních produktů a služeb na základě stanovených kritérií
 • na příkladech vysvětlí příčiny a důsledky nesplácení dluhu

Očekávané výsledky učení