rozhoduje v modelových situacích o řešení životních potřeb s ohledem na rodinný a osobní rozpočet

CAS-VKO-003-ZV9-013
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

 • analyzuje modelové rodinné a osobní rozpočty a navrhuje kroky k optimalizaci konkrétního rozpočtu (u schodkového rozpočtu vypořádání se schodkem, u přebytkového rozpočtu zhodnocení volných prostředků) 
 • vytvoří fiktivní osobní rozpočet postavený na současných reálných cenách a reálných výdajích a příjmech 
 • navrhne v modelové situaci vhodný finanční produkt/službu a svůj výběr zdůvodní 
 • zhodnotí modelové nabídky konkrétního produktu od různých poskytovatelů a s využitím vhodných kritérií vybere nejvhodnější pro danou situaci 

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Zadání pro žáka 

A. Prostuduj si domácí rozpočet Kožíškových a odpověz na níže uvedené otázky. 

Domácnost Kožíškových je dvoučlenná – matka a dcera. Otec s nimi nebydlí, ale přispívá do rozpočtu výživným na dceru. Matka pracuje jako účetní a dcera je žákyní základní školy. Měsíční čisté příjmy a výdaje domácnosti jsou následující: 

PŘÍJMY 

 • výplata matky 24 000 Kč 
 • výživné od otce 9 000 Kč 

VÝDAJE 

 • splátka hypotéky 14 000 Kč 
 • zálohy na energie (elektřina, plyn, voda) 3 000 Kč 
 • splátky úvěru na auto 5 500 Kč  
 • provoz domácnosti 1 000 Kč 
 • provoz auta 2 000 Kč 
 • oblečení a obuv 1 500 Kč 
 • telefonování 500 Kč 
 • jídlo 8 000 Kč 
 • zábava a koníčky 1 500 Kč 
 • kapesné pro dceru 200 Kč 
 1. Jaké jsou příjmy a výdaje domácnosti? 
 2. Má domácnost přebytek nebo nedostatek finančních prostředků? 
 3. Navrhni alespoň 3 možnosti, jak by mohla domácnost zlepšit svoji finanční situaci. 

B. Vypracuj svůj fiktivní osobní rozpočet pro situaci, kdy se osamostatníš od rodičů, najdeš si práci a vlastní bydlení. Tvůj rozpočet by měl být realistický a vyrovnaný/přebytkový. Měsíční rozpočet musí obsahovat: 

 • Konkrétní nabídku práce a kolik si zde vyděláš “čistého” za měsíc. (Dej pozor na to, že zatím nemáš vystudovanou žádnou vysokou školu a podle toho vybírej pracovní pozice.) 
 • Konkrétní nabídku pronájmu a jeho cenu. (Dej pozor na to, zda cena za nájem zahrnuje i elektřinu, vodu a teplo, nebo to musíš do rozpočtu přidat.) 
 • Další plánované výdaje (na jídlo, internet, MHD/dopravu do práce, zábavu, oblečení, drogerie atd.). 

Rozpočet bude vycházet ze současných reálných cen a nabídek. Využij k práci internet.

Popis ověřování

A. Tato ilustrativní úloha ověřuje schopnost analyzovat základním způsobem rodinný rozpočet a navrhovat vhodná doporučení týkající se finanční stability. Úkol lze dále rozšířit o výběr vhodných finančních produktů z nabídky atp.  

B. Druhá úloha směřuje k praktickému využití znalostí ke zpracování fiktivního osobního rozpočtu. Žáci zpracovávají svůj návrh pro věk 18 let (případně i starší věk, max. do 30 let) tak, jak si představují svoji budoucnost, pracovní uplatnění, bydlení atp. V případě školy v obci, ve které není střední škola, může učitel zadání upravit tak, že žáci zjistí, jaké výdaje budou mít již na střední škole (doprava, internát atp.). 

Ve svém návrhu žáci vychází z aktuálních cen a nabídek. Žáci mohou pracovat podle volnějšího zadání bez předem určených položek, a nebo doplňují tabulku s pojmenovanými položkami. Zdroje informací dokládají odkazy na konkrétní webové stránky s nabídkami (práce, pronájmu, cen telefonních operátorů apod.). 

Vhodné je, aby spolu se zadáním byli žáci seznámeni s kritérii hodnocení. Kritéria může nastavit učitel, ale mohou se na jejich nastavení také podílet sami žáci. Hodnocení podle kritérií nemusí provádět jen učitel, ale může jej provádět i žák k rozpočtu, případně k rozpočtu spolužáka. Návrh kritérií hodnocení – žák:  

 • je uveden tvůj věk, ke kterému se prezentace vztahuje  
 • rozpočet obsahuje tabulku všech plánovaných (pevných a kontrolovatelných) výdajů a příjmů 
 • jsou vloženy odkazy na konkrétní vybraného bydlení a zdroje informací o výši jednotlivých výdajů 
 • je uvedena konkrétní pracovní nabídky a požadavky na danou pracovní pozici 
 • je uveden výpočet plánované čisté mzdy z hrubé mzdy (může být printscreen z online mzdové kalkulačky)