vysvětlí tvorbu cen v tržním hospodářství z pohledu kupujícího a prodávajícího

CAS-VKO-003-ZV9-014
divider

Popis a zdůvodnění

Porozumění tržnímu hospodářství, roli poptávky, nabídky a konkurence na stanovení cen pomáhá žákům porozumět světu kolem. Řešeny jsou otázky, proč něco stojí tak málo/moc, proč něco zdražuje/zlevňuje, proč se ceny u stejného produktu liší apod. Důležité je pracovat s reálnými nebo modelovými příklady, na kterých žáci mohou lépe pochopit, jak ekonomické principy fungují v praxi. Zároveň je možné využít různé simulace, vyjednávací hry nebo hraní rolí, kdy se žáci mohou sami zapojit do fiktivní tvorby ceny.

Očekávaný výsledek učení přispívá k porozumění tržnímu hospodářství a světu, ve kterém žáci žijí a který je výrazně ovlivňován poptávkou, nabídkou a konkurenčním prostředím. Téma tvorby cen zahrnuje také etické aspekty obchodních praktik. Zároveň pomáhá žákům rozvíjet odpovědné rozhodování při správě osobních financí a při nakupování (co a za jakou cenu jsem si ochotný koupit). Očekávaný výsledek učení rozvíjí dovednosti spojené s běžným praktickým životem.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • na příkladu vysvětlí rozdíly mezi tím, čeho chtějí na trhu dosáhnout prodávající a kupující
  • na konkrétních příkladech diskutuje o tom, jak poptávka, nabídka a konkurence ovlivňuje tvorbu ceny
  • vysvětlí a na konkrétních příkladech doloží, co vše tvoří cenu produktu/služby
  • zkoumá, popisuje a vysvětluje vývoj ceny u vybraných produktů/služeb (proměňující se v čase a v místě)

Očekávané výsledky učení